Guds plan for ditt liv

Guds plan for ditt liv

Vi lever i et samfunn med så mange valgmuligheter at vi får et luksusproblem. Hvordan kan vi finne ut av hva vi har lyst til å gjøre, og om det er etter Guds plan?

Kommentar

Denne kommentaren er skrevet av Maria Celine Lundeby som jobber som ungdomskonsulent i NLM Ung.

Ofte møter man det store spørsmålet: Hva skal du neste år?

Denne teksten er til alle dere 10. klassinger og russ der ute. Og til alle dere som fortsatt må ta valg gjennom livet. For stol på meg, du blir aldri ferdig med de valga.

Er det ikke studier, friår eller jobb, så er det kjæreste, bosted, hva du skal velge å bruke fritida di på, og alle de andre små og store valgene vi står overfor i hverdagen.

La meg først bare slå fast to ting:

 1. Gud bryr seg om livet ditt!
 2. Å ha så uendelig mange valgmuligheter som vi har er et luksusproblem.

I 2024 lever vi i et samfunn fullt av muligheter, og det er en velsignelse og en belastning på en og samme tid. Et skikkelig luksusproblem, men like fullt noe vi må ta stilling til i våre liv. Du kan bli hva du vil, og derfor blir det også et kjempeproblem for oss.

Når vi i tillegg tar med tanken om at «Gud har en plan med livet ditt» i regnestykket, kan det bli et enormt følelseskaos. For hva skal jeg velge, og hvordan skal jeg vite at det er RETT for meg. Kan jeg få berolige deg litt med noen viktige sannheter?

Guds viktigste plan

Det at Gud bryr seg om livet ditt og vil lede deg gjennom livet, handler ikke om at han har en detaljert plan som han sitter og ruger på, og så skal du være superflink og be masse og lete etter ledelse slik at du er flink og følger Planen med stor P.

Guds viktigste plan for deg er å lede deg inn i troen på og fellesskapet med Jesus. Din frelse er Guds store plan!

I det store bildet er det ikke så farlig hva vi velger.

Så er sannheten videre at du ikke er forlatt alene, men i troen på Jesus skal du få leve i en tett og nær relasjon til Gud selv, din skaper og frelser. Han vil gå sammen med deg gjennom livet.

Om det betyr at du jobber som det ene eller det andre, om du reiser, tar friår, går på folkehøgskole eller bibelskole, eller begynner å jobbe. Om du flytter hit eller dit. I det store bildet er det ikke så farlig hva vi velger.

Det viktigste du kan gjøre er å be en bønn som dette til Gud:

«Kjære Gud, takk for at du har frelst meg og vil gå sammen med meg. Kan du hjelpe meg til å alltid leve nær deg og kan du hjelpe meg til å leve etter din vilje. Takk for at du gir livet mitt mening og vil hjelpe meg til å ta gode valg for livet.»

Så skal vi også få erfare at Gud leder oss, og at vi ser at valgene vi tok gir oss meningsfulle erfaringer og gode opplevelser. Samtidig kunne livet også blitt godt på andre måter.

Noen gode råd

Her er noen gode råd jeg er glad for å ha fått av andre:

 1. Noen ting vet vi. Som at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst (2 Tim 2,4).
 2. Noen ting handler om å øve oss i en bibelsk tankegang. Det handler om å bli bedre kjent med Gud, og Gud vil lære oss hva som er hans gode vilje for oss – og den finner vi i Bibelen (Rom 12,1-2 og Joh 10,3-4).
 3. Noe finner vi ikke et konkret svar på, men vi er allikevel ikke helt uten veiledning:
  1. Du kan starte med å spørre deg selv: Går dette valget imot det Bibelen lærer meg er Guds gode vilje for livet mitt? Det er mange valg i livet som utelukkes med dette spørsmålet, men det viser også at vi kan leve veldig ulike liv og allikevel leve i tråd med Guds vilje. Dette henger sammen med å øve seg i bibelsk tankegang.
  2. Be til Gud. Fortell ham alt du tenker på, be om ledelse og vær stille med Gud.
  3. Spør andre kristne om råd og erfaringer. Spesielt de som er noen år eldre enn deg kan ha verdifulle tanker å dele når du spør.

Etter å ha tenkt gjennom disse tingene gjenstår det viktigste: Ta et valg!

Det er lov å prøve og feile

Ikke vær redd for å bare bestemme deg og teste noe. Det er ikke et tegn på at du er en dårlig kristen som ikke klarer å finne ut av Guds plan hvis du ombestemmer deg senere.

Vi snakker ofte om at Gud kan åpne og lukke dører for oss, når han leder oss.

 • En lukket dør kan være at du ikke kommer inn på et studie. (Selv om samfunnet lærer oss at vi kan bli alt vi vil her i livet, kan vi faktisk ikke det (!). Men vi kan bli mye annet bra!)
 • En åpen dør kan være at du har kjempelyst til noe, eller at du får et konkret spørsmål til en oppgave du aldri før har tenkt på at du kunne passe til.

Vi skal få hvile i at Gud vil bruke oss til noe, og glede oss over at vi lever sammen med han.

Livet er spennende, og det er fullt av valg! Vi skal få hvile i at Gud vil bruke oss til noe, og glede oss over at vi lever sammen med han. Det kan være frustrerende å tenke på hva du skal velge, men ikke la det ta helt kontrollen over deg. Bestem deg for noe, og test det ut!

Det viktigste du kan velge i livet er å leve det sammen med Gud. Så kommer yrke, ektefelle, bosted og engasjement i andre ting lengre ned på lista. Gud kan bruke oss akkurat som vi er, der vi er akkurat nå.

Guds velsignelse over de små og store valgene i livet ditt!

PS: Noen fine bibelvers å ta med seg i denne prosessen:

Legg din vei i Herrens hånd!
Stol på ham, så griper han inn. (Salme 37,5)

Men jeg setter min lit til deg, Herre,
jeg sier: «Du er min Gud.»
Mine tider er i din hånd (Salme 31,15-16a)

Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. (Ef 5,17)

Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. (Kol 1,9)

Stol på Herren og gjør det gode.
Bo i landet og ta vare på troskap!
Ha din lyst og glede i Herren,
så gir han deg alt ditt hjerte ber om!
Legg din vei i Herrens hånd!
Stol på ham, så griper han inn.
Han lar din rettferd stige opp som lyset,
din rett som høylys dag.
Vær stille for Herren og vent på ham! (Salme 37,3-7a)

Jeg vil gjøre deg vis og lære deg
den veien du skal gå,
jeg vil la mitt øye hvile på deg
og gi deg råd. (Sal 32,8)

Ditt ord er en lykt for min fot
og et lys for min sti. (Sal 119,105)

PS 2: Maria har talt om temaet i Misjonssalen Oslo:

 

 

PS 3: Ei god bok du kan lese, den er på engelsk, men lettlest: Martin og Elizabeth Goldsmith sin bok Choices – learning to hear God’s voice

 

Unsplash

Kommentar

Denne kommentaren er skrevet av Maria Celine Lundeby som jobber som ungdomskonsulent i NLM Ung.