Guds kjærlighet og synden

Guds kjærlighet og synden

I påska kunne vi lese at mange kristne har mistet troen på synden. Hvorfor lærer de likevel at Jesus døde for våre synder?

Kommentar

Arne Helge Teigen jobber påFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, som også driver bloggen»På sporet av sannhet«.

Spørsmålet reises i Aftenpostens A-magasin rett før påske. Flere kristendomseksperter intervjues for å forklare. En hevder at kristne ikke lenger tror på læren om arvesynden. Andre mener at kristne toner ned læren om synden for å selge sitt budskap. Begge svar er sanne er jeg redd. Spørsmålet som reises i A-magasinet trenger seg derfor på: Hva blir da poenget med å si at Jesus døde for våre synder? Ja – hvorfor tale om synd overhode?

IBibelen settes Guds kjærlighet og synden i kontrast

Vi finner svar  i Joh 16,8–9. Her underviser Jesus sine disipler, og sier at Den Hellige Ånds oppgave nettopp er å overbevise mennesker om deres synd. Hensikten med dette er at de skal tro på Jesus. I følge Jesus hører altså syndsbekjennelse og tro sammen. Dermed bekrefter Bibelen det som A-magasinet påpeker. Uten at mennesker overbevises om synd, blir det meningsløst for dem å tro at Jesus døde for deres synder.

I Bibelen settes Guds kjærlighet og synden i kontrast. Vi kan derfor ikke forstå Guds kjærlighet uten å se den i forhold til synden. Når Bibelen viser oss hva Guds kjærligheten består i, viser den derfor til hva Gud har gjort med vår synd. «Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere», skriver Paulus i Rom 5,8.

Hver dag møter han din synd med nåde

Det tales mye  om menneskets verdi for tiden. Mye mer enn om synden, er jeg redd. Og la meg si det også jeg. Du som leser dette, er uendelig mye verdt for Gud. Men – fordi synden har gjennomtrengt deg, er du likevel evig atskilt fra ham. Ditt eneste håp er at Gud elsker deg, at han har satt en uendelig pris på deg, og derfor tatt bort synden som skiller deg fra ham. For Gud er du så mye verdt at Jesus, Guds Sønn og Gud selv, betalte med sitt liv for deg.

Gud vil møte deg med kjærlighet. Hva denne kjærligheten dypest sett består i forstår du først når du møter ham som den synder du er. I sin kjærlighet innbyr Gud deg til seg, i sin kjærlighet sier han til deg at han selv har betalt og gjort opp for deg, og i kraft av sin store kjærlighet tilgir han deg alle dine synder. Guds kjærlighet gjør at du ikke trenger å utgi deg for noe annet enn hva du er når du kommer til ham. Hver dag møter han din synd med nåde. Ved dette lar han deg ikke bare forstå hans kjærlighet. Du får oppleve den.

Foto: Kate Tomlinson på flickr