Gud er ikke forvirra

Gud er ikke forvirra

Du er utrusta helt unikt og ulik alle andre, og det helt og holdent med vilje.

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk her på iTro. Erika Vestre skriver spalten fast annenhver måned.

Her tar vi opp alt det som jenter er opptatt av. Fra jente til jente.

Gud skapte deg ikke slik du er, med de gavene og egenskapene du har fått, for at du så skulle bli satt i tjeneste til noe annet eller bli en annen person. Nei, dine gaver, den du er, er skapt med en mening. Gud var ikke forvirra og gjorde ikke feil da han skapte deg. Gud har utrustet oss ulikt og unikt, slik at vi kan få ære han med våre gaver og egenskaper, slik at vi kan leve et liv med en hensikt.

Ideal, ideal, ideal…

Vi lever i en verden som hele tiden peker på ulike idealer; idealkroppen, idealvekten, idealdietten, idealhuden, ideallivet, idealferien, idealkarakterene… jobben, vennene, kjæresten.. du tar poenget.  Verden forteller oss hele tiden at vi egentlig aldri når opp, strekker til, har fin nok kropp eller et spennende nok liv. Den forteller oss løgner, og gir oss uoppnåelige idealer, som ingen oppnår.

Vi er alle skapt unikt. Vi skulle aldri leve opp til en idealkropp, idealjobb eller et idealliv. Vi til skulle aldri sammenlignes og settes opp mot hverandre som rivaler eller mot et bestemt ideal.

Vi er skapt unikt, av en unik Gud. Gud er ulik alle vi kjenner, selv om vi tror at vi vet hvem han er og sammenligner han med andre, så er Gud uten sammenligning og rivaler. Noe av det beste med det er at  du og jeg også er skapt til å være UTEN sammenligning og rivaler.

La deg prege av Gud

Ikke la deg prege av verden, men av han som har skapt deg. Verden vil alltid gi deg rivaler og idealer som den mener at du bør måle deg etter og jage etter. Det var aldri meningen fra Guds side. Gud kaller deg til å være hans unike datter, hans elskede barn, – som han vil elske, utfordre og aldri forlate.

Du er altså skapt unikt, av en unik Gud, som elsker deg unikt. Gud elsker alle sine barn, men det vil ikke si at hans kjærlighet er likegyldig til deg. Hans kjærlighet til deg er uten sammenligning, den er bare til deg, han elsker deg unikt fordi du er ulik alle andre han har skapt.

Du er dyrebar! Det å la denne sannheten få ta bolig i våre hjerter tror jeg kan være med på å forandre vårt syn på oss selv, på Gud, og hvem vi er som jenter. Hans ønske er at du skal se deg selv gjennom hans øyne, og ikke gjennom verdens øyne.

Så slipp taket på verdens idealer og alle sammenligninger, de er ikke verdt å holde fast på. Det du heller bør gripe og holde fast ved er at Gud har skapt deg, akkurat slik han ville ha deg – unik, uten sammenligning!

Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre Ånden! La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre! (Kol 3:12)

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk her på iTro. Erika Vestre skriver spalten fast annenhver måned.

Her tar vi opp alt det som jenter er opptatt av. Fra jente til jente.