Elisabet & Sakarjas jul

Elisabet & Sakarjas jul

Han skal gå i forveien for Herren, og gjøre i stand et vel forberedt folk.

Juleevangeliet

Denne julen vil iTro fortelle om juleevangeliet fra en litt annen vinkling, ved å fokusere på hvordan det må ha vært for noen av de personene som på forskjellige måter opplevde hendelsene på nært hold.

Sakarja var prest. Han hadde lært om Messias som en dag skulle komme, og kunne skriftene ut og inn. En dag var det han som skulle ofre røkelse i tempelet, og mens han var der inne ble han møtt av Gabriel, en engel. Engelen kom med utrolige nyheter. Sakarja skulle bli pappa. Og sønnen han skulle få skulle være en som skulle bli til glede for mange og som skulle forberede folket til at Messias skulle komme.

«Men engelen sa til ham: «Frykt ikke, Sakarja! Din bønn er blitt hørt. Din kone Elisabet skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Han skal bli til glede og fryd for deg, og mange skal glede seg over at han er født, for han skal være stor i Herrens øyne. Han skal ikke drikke vin og sterk drikk, og helt fra mors liv skal han være fylt av Den hellige ånd. Han skal få mange i Israel til å vende om til Herren, deres Gud. Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerter til barna og gi ulydige det sinn som rettferdige har, for å gjøre i stand for Herren et vel forberedt folk.» Lukas 1, 13-17

Jeg tror Sakarja ble helt forskrekket. Han visste om Messias, og han visste hvor stort dette var. Han visste også at det var komplett umulig for ham å skulle bli pappa nå. Han og kona Elisabet hadde prøvd å få barn hele livet, men det hadde aldri gått, og nå var de i tillegg blitt gamle.

Sakarja kunne ikke helt tro det engelen sa, og han ba om å få et tegn på at det han hadde hørt var sant. Engelen svarte at han skulle bli stum, helt til dette hadde skjedd og han hadde fått en sønn, som skulle få navnet Johannes.

Sakarja ble helt stum, og var stum de neste ni månedene.

Marias slektninger

Elisabet og Sakarja var også nære slektninger av Maria. Maria som skulle bli Jesu mor. Maria som hadde blitt møtt av akkurat den samme engelen som Sakarja, og hadde fått livet totalt snudd på hodet. Maria hadde fått hørt av engelen at Elisabet også var blitt gravid. Hun dro raskt på besøk til dem. Kanskje hun dro for å få en bekreftelse på at det engelen hadde sagt var sant? Hun skulle mer oppmuntring enn hun kanskje hadde forventet, hun som nok begynte å engste seg litt for hva folk hjemme i Nasaret kom til å si når de fant ut at hun var blitt gravid.

Babyspark

Da Maria kom på besøk og møtte Elisabet, sparket barnet i magen til Elisabet skikkelig til. Samtidig ble Elisabet fylt av den Hellige Ånd og forsto at Maria bar Jesusbarnet i sin mage. Vi kan lese at Elisabet virkelig fikk oppmuntret og gledet Maria. Hun fikk bekreftet det engelen hadde fortalt henne gjennom Elisabet og barnet i magen hennes, Johannes. Gud bruker ofte mennesker rundt oss til å fortelle oss litt av det han har som hensikt i våre liv, og til å oppmuntre oss. Han gjorde det her, og han gjør det fortsatt i dag.

Besøket til Maria endte i lovsang. Hun var takknemlig og stolt over å få bli brukt av Gud. Hjemme hos Elisabet fikk Maria forberedt seg og snakket med noen som på samme måte hadde opplevd noe sprøtt og uforståelig. Hun ble der i tre måneder og jeg ser for meg at hun var litt mindre bekymret for det som kom til å komme av stygge blikk og vanskeligheter da hun dro hjem igjen.

Han som går i forveien

Dagen kom da Elisabet skulle føde og Johannes ble født. Sakarja fikk igjen tilbake stemmen, og det eneste han kunne gjøre var å lovprise Gud for alle hans undre. Det står at han talte profetiske ord, både om hva Johannes skulle gjøre og om at Messias, Jesus, endelig skulle komme.

Johannes skulle gå i forveien, han skulle gjøre folk klare for å høre Jesu ord. Dette kunne han gjøre fordi han var fylt med Den Hellige Ånd. Helt fra sparkene mens han fortsatt lå i magen, virket Ånden gjennom ham slik at han kunne peke på Jesus. Det kan være litt vanskelig å forstå hvordan dette fungerer og hvordan Johannes kunne være fylt av Ånden på denne måten. Men det fungerer egentlig på akkurat samme måte i dag.

Det er Den Hellige Ånd som jobber i oss når vi hører om Jesus og gjør oss klar til å ta i mot ham i hjertene våre. Det er også han som vi sier tar bolig i oss når vi blir kristne, slik at vi kan peke på Jesus gjennom livene våre. Slik som Johannes gjorde.

Sang til ettertanke: Messiah – Francesca Battistelli 

Juleevangeliet

Denne julen vil iTro fortelle om juleevangeliet fra en litt annen vinkling, ved å fokusere på hvordan det må ha vært for noen av de personene som på forskjellige måter opplevde hendelsene på nært hold.