Ber om rett fokus

Ber om rett fokus

Lina er med i lovsangsteamet på UL, og mener lovsang handler om å vende blikket bort fra seg selv, og opp til Gud.

UL2015

UL2015 er NLM ung og Imf-Ung sin ungdomsfestival som arrangeres denne uka i Randaberg Arena.

Lina Løvland er med i årets lovsangsteam på UL, og hun har gjort seg en del tanker om hva lovsang er, og hva det betyr.

«Lovsang skal ikke binde ulike ting i møtet sammen, men lovsang er i seg selv viktig. Lovsang er en plass der vi får henvende oss til Gud,» forteller Lina.

Ber før sangene velges

For alle som er på UL kan det være travle dager med aktiviteter, sene kvelder og pratsomme matpauser, og da kan lovsang under møtene være en plass der man kan finne tid og rom til Gud, og kunne være seg selv framover Ham.

«Lovsang i seg selv er ikke det viktigste. Det å lovsynge og tilbe ved å henvende seg til Gud og takke og prise Ham er det viktigste. Vi er avhengig av det i vårt forhold til Ham,» forteller Lina.

lovsangsteamul2015:MariusBergersen

 

Lovsang vil si at vi løfter blikket vekk fra oss selv, og opp til Han. For mange er sang og musikk er god måte å lovsynge på, men det er absolutt ikke den eneste måten å lovsynge Gud på, det kan gjøres på mange måter.

Når Lina skal forberede seg til å lede lovsang under UL er bønn en viktig del av forberedelsene. «Det å be Gud om å være til stede under forberedelsene når vi øver, når vi bestemmer låter, og at Han er med og minne oss om hva vi egentlig forbereder oss på.»

Lovsang også alene i stua

Lina forteller at hun under forberedelsene hele tiden må komme til Gud for påminnelse om at det ikke bare skal være sang og musikk, men at det skal bli til lovsang og lovprisning av Gud. «Jeg må hele tiden komme til han og be om å ha det rette fokuset!»

Det er mange som ikke har mulighet til å delta på UL, og kanskje streamer møtene hjemme i stua, og for dem er det også mulig å lovsynge.

«Det føles kanskje litt rart å ikke sitte med alle de andre i Randaberg Arena når man lovsynger, men det viktigste er ikke at man synger høyt, det viktigste er hva som skjer i hjertet når man lovsynger. Det at man bare nynner, lukker øynene eller ber – det viktigste er at du med hjertet ditt henvender deg til Gud og sier at du står framfor Gud for å tilbe Ham».

Lovsang og lovprisning kan man altså gjøre alene i stua i høylytt sang, eller liggende langflat på sofaen med øynene lukket. Det som er viktig er hvor hjertet og tankene er.

 

Thea Solberg (hovedbilde) / Marius Bergersen

UL2015

UL2015 er NLM ung og Imf-Ung sin ungdomsfestival som arrangeres denne uka i Randaberg Arena.