Skal vitne om at Jesus er den han sa

Skal vitne om at Jesus er den han sa

De kristne kalles "vitner", og det er Jesus som sitter på tiltalebenken.

Ord i Bibelen

Når vi leser Bibelen og hører kristne snakke sammen kan det noen ganger dukke opp ord som er vanskelige å forstå. Gloser-spalten på iTro er til for at vi skal forstå enda litt mer av det vi leser og hører.

”Vitnesbyrd” er et ord jeg gjerne forbinder med to ting. Når jeg ser tv-serier eller filmer fra rettssaker er det ofte vitnene som blir avgjørende for hvordan det går.

Det er de som har vært til stede når et drap eller noe lignende har skjedd, og det vitnesbyrdet de gir i retten blir ofte avgjørende for om juryen sier ”Guilty!” eller ”Not guilty!”.

Samtidig er «vitnesbyrd» er ord jeg kjenner igjen fra kristne sammenhenger. Iblant inviteres det til et ”vitnemøte”, der vi deler erfaringer vi har hatt med Gud, eller vi kan «vitne» for ikke-kristne, og fortelle dem om Jesus. Og denne typen vitnesbyrd går egentlig ut på noe av det samme som i rettssalen.

En annerledes rettssak

En kamerat av meg forklarte en gang hva vi kristne gjør når vi gir et vitnesbyrd. Han fortalte om en litt spesiell rettssak. I denne er det ikke en hvem-som-helst som blir anklaget. Det er nemlig Jesus som sitter på tiltalebenken.

Helt siden begynnelsen har Jesus blitt anklaget for å være en løgner, at han ikke er den han sier han er. Han sa han var Guds sønn og han kom for å frelse menneskene da han døde på korset og stod opp fra graven. Men gjennom hele historien har mange anklaget dette dette for ikke å være sant.

Det er her de kristnes vitnesbyrd kommer inn i bildet. Det er vi som er vitnene, og som skal legge fram våre vitnesbyrd. Og meningen med disse vitnesbyrdene er at de skal være med å bekrefte at Jesus virkelig er den han sier at han er. Han er Guds sønn, han er frelseren verden trenger og han har stått opp fra de døde.

Peke på at Jesus er den han sier at han er

Det et vitne skal ha som mål er å peke på hva som er sant, det han har sett og opplevd.

For oss kristne betyr dette at vi skal peke på at Jesus virkelig er den han sier at han er, at han er den Bibelen sier at han er. Dermed skal vi vise at de som anklager ham for ikke å være den han sier at han er, ikke har rett i anklagene sine.

Jesus sa til disiplene sine at ”Dere skal være mine vitner” (Apg 1,8). Og dette var disiplene, og vitnesbyrdet deres nådde mange andre som trodde det, og det spredte seg videre. Nå har dette vitnesbyrdet faktisk nådd oss, og det er vi som er Jesu vitner i dag. Nå er det vi som skal peke på Jesus, og vitne for andre om at han virkelig er den han sa han var.

Kanskje har du hørt ordet ”martyr”? Det brukes gjerne om noen som gir livet sitt for evangeliet, som blir drept fordi de er kristne. Ordet ”martyr” betyr faktisk ”vitne”. Vi kan kalle martyrer for «blodvitner», men betydningen av ordet er egentlig den samme som for andre vitner.

Mer om vitnesbyrd

Det står mye mer om vitnesbyrd i Bibelen. For eksempel at evangeliet er Guds eget vitnesbyrd (1 Kor 2,1), og at Gud også vitner om Jesus (Joh 5,31ff). Dette gjør også Den hellige ånd (Joh 14-16), og han vitner også i oss, om at vi er er Guds barn. Bare for å nevne noe.

Vi kan og lese om når Gud ber folkene samle seg for å avgjøre hvem som er Gud, Han eller avgudene (Jes 43 og 44). Her ber han Israel være hans «vitner», ved å vise til undergjerningene han har gjort mot dem.

 

Ord i Bibelen

Når vi leser Bibelen og hører kristne snakke sammen kan det noen ganger dukke opp ord som er vanskelige å forstå. Gloser-spalten på iTro er til for at vi skal forstå enda litt mer av det vi leser og hører.